Základní teoretické grafické pojmy a záklaní teorie designu